Соларна система гр. Гоце Делчев

Първата ни успесно реализирана соларна система изградена в град Гоце Делчев.